Nabízíme spolupráci v následujících oblastech

Základní parametry spolupráce

Končí vám stávající Rámcová smlouva a čeká vás vyjednávání nových podmínek


Výběrová řízení

Připravíme zadávací dokumentaci. Rozešleme ji potenciálním dodavatelům, které vždy vybíráte vy.


Správa a optimalizace

Zajišťujeme za předem domluvený fixní paušál monitoring jednotlivých čísel, na nich aktivních služeb, ale i kontroly fakturcom2com
Jindřich Šimůnek
Nová Ves 132
373 15 Nová Ves

telefon: +420 721 555 556
e-mail: simunek(at)com2com.cz