Výběrová řízení

Připravíme zadávací dokumentaci. Rozešleme ji potenciálním dodavatelům, které vždy vybíráte vy.

Sami rozhodujete, jakého poskytovatele do tendru přizveme. Vyhodnotíme obdržené nabídky, dále vyjednáváme se zástupci operátora detaily a aktualizujeme všechny požadavky. Předkládáme rozbor nabídek a v diskuzi pomáháme vybrat nového dodavatele. Po jeho výběru začneme jednat veškeré, nejenom cenové podmínky Rámcové smlouvy. Před vaším podpisem smlouvu autorizujeme a tím garantujeme všechny s operátorem vyjednané výhody. Cenové, smluvní a ostatní podmínky uvedeme se zástupcem dodavatele do reálného provozu.


com2com
Jindřich Šimůnek
Nová Ves 132
373 15 Nová Ves

telefon: +420 721 555 556
e-mail: simunek(at)com2com.cz